Trafikverket sätter P för omtalat konstverk

Nyheter.
Konstnärerna Simon Goldin och Jakob Sennebys konceptuella verk “Evig anställning” stoppas av juridik och byråkrati (foto: Statens konstråd)

ANTIKAPITALISM. Trafikverket har beslutat att konstprojektet “Evig anställning”, som skulle utsmycka Västlänkens nybyggda station Korsvägen i centrala Göteborg, inte ska genomföras.

“Det är väldigt tråkigt att projektet “Evig anställning” avbryts. Inte minst med tanke på det starka stöd som vi uppfattar att konstverket har hos många göteborgare. Trafikverket och vi gör olika bedömningar av projektets genomförbarhet”, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd, i ett pressmeddelande.

Konstnärerna Goldin+Senneby (Simon Goldin och Jakob Senneby) vann en tävling om att utföra performancekonstverket 2017. Verket skulle bevisa att kapital är mer lönsamt än arbete och konstnärerna tänkte investera sin budget på sex miljoner på börsen och avkastningen skulle sedan gå till att anställa en person på “evig” tid vid Korsvägen. Personen skulle själv avgöra vad tiden skulle fyllas med.

Trafikverket ingick i tävlingsjuryn, liksom representanter från Statens konstråd, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Idén om hur konstverket skulle finansieras visade sig i efterhand strida mot en paragraf i kapitalförsörjningsförordningen om hur skattemedel får användas, vilket Göteborgs-Posten var först att rapportera om, och nu har Trafikverket beslutat att blåsa av projektet.

Trafikverkets regionala direktör Jörgen Einarsson anger för GP att tidsnöd ligger bakom beslutet.

Det verkade inte gå att komma framåt med lösningar inför Västlänkens öppnande 2026, vilket skapade oro, säger han, och lägger till att det hade varit bra om Statens konstråd och Trafikverket redan från början känt till kapitalförsörjningsförordningens regel.

Nyhetsbyrån TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr