Noterat: Aktivister med färg och klister

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

KLIMATAKTIVISM. Några klimataktivister har med färg och klister gett sig på en målning av Claude Monet under den pågående utställningen “Trädgården”, på Nationalmuseum. Dessbättre fanns glas framför den så skadan blev försumbar.

Oberoende av syftet – en protest mot något – var det förstås en klandervärd handling: så behandlar man inte de gamla mästarna. Om man ska ge sig på en målning på ett museum och inte är konservator ska man vara särskilt legitimerad.

Se här en anekdot som bevisar det: en äldre lätt luggsliten man gick in i en av salarna på Louvren och ställde sig framför just en av Monets tavlor. Han tog försynt fram en välanvänd palett med klickar av färg och drog fram en pensel men hann knappt röra vid målningen innan vakterna föll över honom, kopplade hans armar och drog iväg honom till polisen. Så långt kom de inte. Museiledningen kände igen honom: den åldrade konstnären själv som inte var nöjd med sin målning utan ville förbättra den. Fast det fick han nog inte.

Ivo Holmqvist

LÄS FLER NOTISER

Det senaste från Noterat

0 0kr