Långsamhetens ritual

Musik
John Cage. Foto: Rob Bogaerts/Wikimedia Commons (CC0 1.0). Digital bearbetning: Opulens.

MUSIK. Nyligen kunde besökarna i Sankt Burchardi-kyrkan i den tyska staden Halberstadt uppleva något som vid en första betraktelse kan liknas vid en festival. Men det var både mindre anspråksfullt och högtidligare än så när nya toner började ljuda ur den specialbyggda orgeln. Andreas Engström berättar om världens längsta musikverk.

 

Ett smakprov på John Cages Organ2/ASLSP (As SLow aS Possible) finns här.

Även om bara några få toner hittills klingat är det nog redan världens längsta musikframförande: John Cages verk för orgel Organ2/ASLSP (As SLow aS Possible). Verket brukar helt enligt anvisningarna framföras ytterst långsamt och utdraget. I slutet av förra seklet funderade man på hur det skulle bli om man verkligen tog konsekvenserna av spelanvisningarna. Den satta längden utgick ifrån att år 2000 var det 639 år sedan den första orgeln installerades i kyrkan, och så många ytterligare år ska det därför pågå.

ANDREAS ENGSTRÖM

Andreas Engström är musikvetare och verksam som kulturskribent, redaktör, curator och översättare. Specialområden är experimentell musikteater, ljudkonst och konst i offentlig miljö. Han håller ett extra vakande öga på vad som händer i Centraleuropa, Mellanöstern och Sydostasien, och har ett stort intresse för folk- och världsmusik samt subkulturer från hela världen. Andreas är bosatt i Berlin och är där redaktör för den tyska tidskriften Positionen. Texte zur aktuellen Musik.

Det senaste från Musik