Vild poesi i vår tid

Litteratur.
Collage: C Altgård / Opulens (Bakgrundsbilden: Pixabay.com)

KONCEPTPOETER. Mathias Jansson ger oss en introduktion till begreppet ”conceptualism in the wild”. Det handlar om internets ”vilda” poeter.

Fred Beneson har gjort en upplaga av Herman Melvilles berömda roman Moby Dick (1851) skriven med emojis och det finns en hemsida som gör om kända litterära verk som James Joyces ”Ulysses” och Charlotte Brontes Jane Eyre till barcodes (Books2Barcodes). Det är inte bara roliga och oväntade sätt att använda ny teknik för att skapa annorlunda litterära uttryck, utan enligt poeten och kritikern Darren Wershler ingår de i ett koncept som han kallar för ”conceptualism in the wild”.

I essän ”Poetry without Poets” i boken Postscript: Writing After Conceptual Art skriver Wershler att det finns post-poetiska strömningar på internet där människor skapar memes, collage, mash-ups eller Moby Dick med emojis. Man använder tekniker som tidigare utvecklades och användes av poeter inom surrealismen, dadaismen och konkretismen. Wershler menar att dessa poetiska tekniker nu används av gemene man för att skapa nya uttryck och sammanhang, men att skaparna själva inte är medveten om konceptets bakgrund och betraktar därför inte det som de skapar som poetiska uttryck. Det finns därför enligt Wershler en växande form av konceptuell vild poesi som existerar utanför den litterära sfären som hittills obemärkt har glidit förbi oss.

Det här är en trend som funnits länge och som är en del av internets kultur där man kan kopiera, klippa och klistra från texter och bilder som man hittar på nätet och sedan sätta ihop i nya kontexter. Konstnären Joseph Beuys sa att alla människor är konstnärer och genom konsten kan vi förändra samhället. Idag kan alla i alla fall vara kreativa och enkelt skapa nytt material och sprida det till alla som är intresserade via internet. Memekulturen är en del av den smältdegel av uttryck och former som blandas på nätet i en ständig pågående kollektiv skapelseprocess där man bygger vidare på varandras verk. På så sätt har Beuys filosofi besannats. Idag är vi alla medskapare av kulturella uttryck på nätet och det finns potential att förändra samhället vi lever genom olika former av nätaktivism.

Att äldre verk överförs till nya tekniker är inte heller speciellt nytt. Vi för hela tiden över äldre verk till nya former. Tryckta böcker blir till eböcker, ljudböcker eller emojis. Kända målningar återskapas som fotografier, de blir T-shirttryck eller virtuella konstverk. Wershler nämner till exempel sidan 419 Eater som driver med nigerianska bluffmail. De lyckade få en av bluffmakarna att skriva av hela Harry Potter och Hemligheternas kammare (293 sidor) för hand i tron att det var ett betalande forskningsprojekt om handstilar. För Wershler är det en form av konceptuell vild poesi där den tryckta texten återgår till handstil.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Prenumerera

Det har alltid pågått en transformation av olika verk fram och tillbaka mellan olika tekniska format och uttryck som skiljer sig från originalet. Idag är den processen mycket enklare och går snabbare. Det finns fler möjligheter att kombinera många olika uttryck och få nya oväntade resultat som ett klassiskt litterärt verk som omvandlas till barcodes eller möjligheten att kliva in i en virtuell målning. Vi reflekterar sällan över den här övergången mellan olika medier eftersom det blivit så naturlig i vår vardag. Men i grunden finns det en stor skillnad att se en målning fysiskt på en vägg och en digital bild på en skärm, liksom det är en stor skillnad i upplevelse att själv läsa en bok eller att höra någon annan läsa samma bok för dig.

Det ha länge pågått en upplösning av genrer, konstarter och format som hela tiden blandas och mixas på internet. Under de senaste 10 åren har denna upplösning eskalerat och när nu även artificiell intelligens används för att skapa nya konstuttryck så kommer vi i framtiden att behöva omvärdera vad en poetisk text egentligen är och hur den kan se ut. Men det är egentligen inget nytt utan poesi och konsten har alltid handlat om att hitta nya vägar för att ”krossa bokstävlarna” som Gunnar Ekelöf diktade eller för att citera Pablo Picasso ”Lär dig reglerna som ett proffs, så du kan bryta dem som en konstnär”. Så morgondagens poesi skapas redan idag av de vilda poeterna som utgår från den smältdegel av kultur som vi kallar internet.

MATHIAS JANSSON

info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Sommar: Slutet

KORTPROSA. En lördag eftermiddag i september hittade Erik Skogh en samling absurd

Sommar: Stjärnan

KORTPROSA. En lördag eftermiddag i september hittade Erik Skogh en samling absurd
0 0kr