Språklådan: Är -röd samma som -ryd i ortnamn?

Litteratur/Kultur.

SPRÅKFRÅGA. Hej! Clas-Henrik heter jag och har flyttat ner till Mellanskåne från Östersund. Vi har kört runt en del och ser ett mönster i vad byar och städer heter. I nordöstra delen är det mycket som slutar på -röd och in i Småland är det en hel del som har –ryd i slutet. Finns ett samband och vad betyder det? Har det med röda stugor att göra?

 

 

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING?STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Hej Claes-Henrik!

Om du tänker på att det i Skåne finns det bördiga Österlen men även de mer karga och då fattiga norra delarna så ser vi att förklaringen ligger i själva jordbruket.

Röd och ryd är helt enkelt det samma som röjd. Småbyarna var från början de hus som växte upp efter avverkning, men även efter äldre tiders svedjebruk. Kort sagt var det tvunget att röja plats för bebyggelse i denna del av Skåne där man känner att det mörkare Småland redan börjat.

Eftersom detta var långt innan postnummers och brandkårsutryckningars tid finns det många liknande namn, exempelvis tre Matteröd i Hässleholms kommun.

Om du också haft förmånen att få njuta av äkta Göingedialekt så vet du också att det är ett grötigt tal där ryd, röd och röjd påminner om varandra. Ordet röjd har kort sagt fallit isär i tre dialektala ord.

 

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr