Med ett löpsteg som ingen annan

Litteratur.
Björn Lundberg. (Foto: Victor Pressfeldt)

IDROTT. Med Frontlöparen Gunder Hägg – Hans uppgång och fall har Björn Lundberg skrivit en flyhänt och intressant biografi. Han har kommit nära löparen Gunder Hägg, om än inte så nära människan bakom idrottsikonen, anser Bo Bjelvehammar.

 

Frontlöparen Gunder Hägg – Hans uppgång och fall av Björn Lundberg
Historiska media

 

I denna biografi berättar Björn Lundberg om en av våra främsta idrottsmän genom tiderna, Nils Gunder Hägg (1918 – 2004).

Björn Lundberg är verksam vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om modern historia, med särskild inriktning på barn och ungdomar. Bland hans andra forskningsintressen märks friluftsliv och naturumgänge.

Björn Lundberg tecknar i Frontlöparen Gunder Hägg – Hans uppgång och fall en fullödig bild av idrottsikonen Gunder Hägg och han följer en kronologisk linje som börjar i de jämtländska skogarna och slutar på ett äldreboende, strax utanför Ystad. De sista åren tillbringade Gunder Hägg i rullstol, men en gång var han världens bäste löpare.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr