Julläsning: Anna Remmets tipsar

Litteratur/Kultur

BÖCKER. Under jul- och nyårsledigheterna tipsar Opulens litteraturkritiker om tre böcker att läsa under lediga dagar. I titlarna länkas till recensionerna i sin helhet.

 

En okänd man av Marguerite Yourcenar
Översättning och efterord: Kajsa Andersson
Ellerströms förlag

Romanen börjar med att berätta att huvudpersonen Nathanaels död inte väckte särskilt stor uppståndelse ens bland hans närmaste släktingar. Därefter följer en lågmäld men ändå storslagen berättelse om denna okända man som livet har kastat runt åt många olika håll utan någon direkt riktning.

Nathanaels liv är kort, men med tanke på allt romanen omfattar skulle den kunna vara tusen sidor lång. Yourcenar är dock en effektiv författare som har destillerat allt hon velat berätta om en människa och en tidsepok tills bara ett mycket kompakt koncentrat på drygt hundra sidor finns kvar. Detsamma gäller språket som är avskalat och lite kargt. Romanpersonerna, inklusive huvudpersonen, förblir ganska fjära och gåtfulla. Men så är inte heller En okänd man i första hand ett psykologiskt porträtt eller ens en realistisk roman, utan mer av ett drömskt panorama.

 

Kväll i paradiset: Fler noveller
Välkommen hem: En självbiografi
Av Lucia Berlin
Översättning: Eva Johansson
Natur & Kultur

Novellerna rör sig, precis som Berlin själv under sin livstid, rastlöst mellan olika platser i USA och Sydamerika. De är ordnade så att det är möjligt att läsa in något slags kronologi.

Även om det nästan är oundvikligt att läsa dem som delar av samma berättelse när de läses bredvid självbiografin med alla dess paralleller i fiktionen, är varje novell samtidigt innesluten i sitt eget universum. Det är nog till stor del Berlins känsla för plats och atmosfär som skapar denna effekt. Hon skriver själv att platser fick en enormt stor betydelse för henne eftersom hon flyttade runt så mycket, och alla hennes noveller har en absolut, nästan trollbindande, förankring i just de platser de olika berättelserna utspelar sig på även om dessa är ständigt skiftande.

 

Samlade skrifter 1 av Birgitta Trotzig
Bokförlaget Faethon

Ur de älskandes liv skildrar fragmentariskt tre unga kvinnor från barndomen genom ungdomen. Här finns smärtan i sårig vänskap och syskonrelationer, försök att frigöra sig, och det sexuella uppvaknandet.

Det skitiga, det fuktiga, det dyiga, som genomsyrar såväl naturen som den mänskliga kroppen hos Trotzig renodlas sedan i Bilder och De utsatta. Samtidigt är naturen storslagen och andlöst vacker, men den erbjuder sällan tröst och vila, utan är istället grym och skrämmande i sin storhet, vilken understryker människans litenhet, ensamhet och uselhet.

ANNA REMMETS

Anna Remmets är litteraturvetare och frilansskribent och har skrivit litteraturkritik i bland annat Ord & Bild, Karavan, Astra, ETC och Brand. Hon är även en av två redaktörer för den finlandssvenska kulturtidskriften Horisont.

Det senaste från Kultur

Satoshis lilla gula

Decentralisering. “Lilla boken om Bitcoin. Frihet, finanser på lika villkor och en