Gränsöverskridande romankonst

Litteratur/Kultur.
Peter Høeg (foto: Poul Rasmussen)

NORMBRYTANDE. Peter Høeg har än en gång visat att han vill tänja gränserna i sina berättelser, han tar vetenskapen till hjälp och blandar med sedvanliga fantasiutsvävningar, som en seriös och normbrytande vetenskapsman, skriver Bo Bjelvehammar.

 

 

Genom dina ögon av Peter Høeg
Översättning: Ninni Holmqvist
Norstedts förlag

Det är ett självmordsförsök, som utlöser Peters besök på den avancerade kliniken utanför Århus. Hans nära vän Simon har försökt att ta sitt liv och Peter söker ett radikalt grepp för att hjälpa honom. Kliniken har ett specialområde, den försöker via en egenutforskad metod utröna den djupa kontakten mellan människor. Detta utgör utgångspunkten för romanen Genom dina ögon av Peter Høeg.

Det gäller med hjälp av ett högteknologiskt kunnande via hjärnskanning träda in i en annan människas liv. Med andra ord med en förfinad teknik upplösa och frigöra det egna jaget och träda in i en annan människas organism. En av huvudpersonerna i romanen är Peter med det bekanta efternamnet Høeg, den andra är klinikens chef Lisa Kjaersgaard.

Det visar sig att Lisa, Peter och Simon varit barn tillsammans på samma förskola, Lisa har förlorat alla minnesbilder från den tiden, efter en svår trafikolycka. De stod mycket nära varandra och Peter påbörjar ett stort arbete, att försöka rekonstruera Lisas förlorade år. Det sker så sakteliga, det är 60-tal, det är nära Carlsbergs bryggerier och de stora elefanterna. Lisas far har en hög position i företaget, både Peter, Simon och Simons syster Maria rör sig med lätthet och självklarhet i Lisas hem.

Det är här de märker den särskilda gåvan, som de har att ta sig in i varandras drömmar och faktiskt på detta sätt förändra verkligheter. På förskolan finns en särskild person, Jonna, som är städerska där, men som ägnar barnen särskild uppmärksamhet. Hon är en särdeles god människa.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Peter Høeg återvänder gärna i sina berättelser till barnens värld, han beundrar deras franka seende, deras uppriktighet och intuition, relationerna mellan barnen och mellan barnen och Jonna är mästerliga avsnitt i romanen. Dessa tillsammans med storstilade uppvisningar i språklig skicklighet gör boken särdeles läsvärd. Nu måste det sägas att det går att läsa sjok om tio sidor, utan att jag reflekterar över någonting eller tänker en egen tanke. Men när författaren blir mera sinnlig, skriver i närhet och skriver åt det essäartade hållet, då är han briljant.

Peter och Lisa går tillsammans vidare, de lämnar sin barndom och ger sig in på betydligt större och projekt med stora risker. Det går inte att rädda Simon, inte med storstilade ord, inte heller med tekniska apparater, orden räcker inte till, inte heller tekniken.
Men Peter Høeg har än en gång visat att han vill tänja gränserna i sina berättelser, han tar vetenskapen till hjälp och blandar med sedvanliga fantasiutsvävningar, som en seriös och normbrytande vetenskapsman. Men han är sträng i sitt förhållningssätt.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Kultur

0 0kr