En titt på konstruerade språk

Litteratur

SPRÅKLÅDAN. Hej! I mitt yrkesliv som socionom (nu är jag pensionär) fick vi på 70-talet välja ganska fritt ur en katalog av fortbildningskurser och jag valde att studera Esperanto. Jag undrar om det finns fler rena konstruerade språk som inte är naturliga? / Ove

 

 

Har du också en språklig fundering? Ställ den till: 

Det var ju intressant att du valde att studera esperanto eftersom detta språk nästan kan sägas ligga i 70-talets anda: inkludering, internationalism, solidaritet med mera…

Ni lärde er antagligen att det betyder ”jag hoppas”och att det var en förhoppning om att genom ett gemensamt språk kunna stävja nationalism och regional chauvinism. Språket skapades ju i ett tidevarv efter Napoleonkrigen, då Preussen började skramla med vapen, nuvarande Tjeckien och Slovakien vaknade upp och hävdade sin särart…

Det var med andra ord ett språk med klart idealistiska anspråk. Men vi vet numera att det stannade vid ett kuriosum som man — med all respekt — läser lite som en hobby på en kvällskurs.

Jag fortsätter på den lättsamma linjen och ur min egen skivsamling tar jag fram ett album med den franska jazzrockgruppen Magma som på 70-talet skapade ett helt eget solsystem med planeter och ett språk att sjunga på om dess mytologi och historia. Här räcker inte ens mitt tangentbord till men synth heter på detta språk ”Da Zess Üntëhr Gorutz Mëkanïk Zeuhl Wortz Klawïëhr”.

I andra ändan av skalan, det vill säga betydligt mer allvarligt talat, skapades det i Belgiska Kongo ett språk som var uttänkt som ett rent kommandospråk för att få den exploaterade urbefolkningen att arbeta åt kolonialmakten. De förväntades att bara tala detta språk sinsemellan också.

Så det enkla svaret på din komplicerade fråga är att det finns en rad rent konstruerade språk. Lyckligtvis får vi väl säga att majoriteten är av det  mer lekfulla och experimentella slaget och inte språk av det slag som skapades av kolonialmakter för att exploateringen skulle löpa friktionsfritt.

Sedan får vi förstås inte glömma programmeringsspråk (för datorer) som i alla fall sedan 80-talet fått ett mer tydligt drag av mänskligt språk…”If x=10 then goto 30 else goto 180”.

JESPER NORDSTRÖM </ br>

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

 

Följ oss eller gilla artikeln:
Prenumerera gratis
Twitter
Instagram
RSS

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

Gå till Toppen