En folkpoet av rang

Litteratur/Musik/Kultur
Johan Runius, litografi av Johan Henric Strömer.

LIV. Under trehundra år har Johan Runius i stort sett varit okänd, men nu är denna era slut. Martin Bagge har gett honom liv med ett energiskt och uppslagsrikt forskningsarbete, skriver Bo Bjelvehammar.

 

 

Andelige blommor & Werdslige Lillior av Johan Runius
Psalmer och visor
Sammanställda och rekonstruerade av Martin Bagge
Med cd-bilaga
Bo Ejeby Förlag

Carl Michael Bellman är den visdiktare, som de flesta känner till. Mindre kända är Lasse Lucidor, Lars Wivallius och Johan Runius (1679 – 1713). Visartisten och forskaren Martin Bagge har i rekonstruktioner av sånger och visor av de tre, lyckats återskapa musiken med hjälp av gamla psalm- och visböcker. För den musikaliska bearbetningen svarar Mikael Paulsson.

Under trehundra år har Johan Runius i stort sett varit okänd, men nu är denna era slut. Martin Bagge har gett honom liv med ett energiskt och uppslagsrikt forskningsarbete. I boken Andelige blommor & Werdslige Lillior går det att ta del av Runius psalmer och visor, sammanställda och rekonstruerade av Martin Bagge.

De få biografiska uppgifterna, som finns om Johan Runius sätts in i ett sammanhang, i detta sammanhang finns storheter som Jakob Frese och framför allt Johan Helmich Roman, jag saknar när det gäller Roman referenser till Ernst Brunners mäktiga biografi, liksom jag saknar hänvisningar när det gäller Jakob Frese till Sven Christer Swahns doktorsavhandling.

Johan Runius arbetade som handsekreterare och informator i ett adligt hus. Alldeles i slutet av sitt liv försörjde han sig som diktare. Han skrev dikter till särskilda tillfällen i människors liv. Mest känd är hans dikt från sitt eget liv Friskens och Runii resa till Dalarön Påskeafton 1712, en resa som varade över helgen hos tullinspektören och gästgivaren Tolle Barii och hans maka;

Bränvinsbröd var fint på trån.
Mins, fru Lisa, lät oss smaka
i de delicatske rån
at hon också kunde baka.”

Johan Runius visade ett föredömligt intresse för att skriva på svenska. Eva Helenius tar i en essä i boken upp detta. Likaså var Runius mån om att värna om det svenska kulturarvet. Han äger en friskhet i språket, en gladlynthet och en spirituell ton, både som rimsmed och visdiktare.

I psalmerna håller sig Johan Runius gärna till årstiderna, till Jesu liv och Bibelns berättelser. Teologen och musikforskaren Anders Dillmar kommenterar psalmtexterna.

Johan Runius dog ung i tuberkulos. Hans allra sista rader är dessa:

Har majus varit svår
och bitter tid för Runius,
så ger väl honom Gud en
ljuf och rolig junius.

På en medföljande cd framförs ett dussintal av de sånger som förekommer i boken. Medverkande sångare är Helena Ek och Martin Bagge, under medverkan av bland andra Jonas Franke-Blom på cello och Andreas Edlund på cembalo och orgel.

BO BJELVEHAMMAR
Följ oss eller gilla artikeln:
Prenumerera gratis
Twitter
Instagram
RSS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Gå till Toppen