En fantastisk roman

Litteratur.
Michail Sjisjkin. (Foto: Wikipedia)

RYSK ROMAN. ”Jag har egentligen bara en sak att säga till dig som tänker läsa Michail Sjisjkins Erövringen av Izmail: Se till att växla ner… och bry dig inte om var du hamnar”, skriver Robert Myhreld.

Erövringen av Izmail av Michail Sjisjkin
Översättning: Mikael Nydahl
Ersatz förlag
Jag är egentligen inte tillräckligt kompetent för att skriva en fullvärdig recension av Michail Sjisjkins Erövringen av Izmail. Det var förstås den högt ställda ambitionen, men jag lade ned pennan och med den alla pretentioner. Följaktligen är det här en text skriven i marginalen. Det rör sig nämligen om en oerhört komplex roman, närmast omöjlig att följa utan att villa bort sig. Boken får Péter Nádas Parallella historier att framstå som enkel.

Den officiella beskrivningen av boken lyder bland annat som följer: ”En freskliknande roman, framkallad ur historiens mörker… Erövringen av Izmail är ett språkkonstverk, fullt av invävda citat och briljanta stiliseringar, ett storverk med sikte på Alltet.” Ja, ni ser ju vad det är fråga om!

Ryska författarskap är för övrigt något Ersatz specialiserat sig på och jag har vid det här laget läst många av de böcker som utkommit på förlaget. Handlingen i den här boken kretsar kring ett försvarstal, en berättelse över tid och otid, plats och oplats och det är en formidabel ordsvada, som skulle kunna göra självaste Cicero avundsjuk.

Det lär ha tagit en massa år att skriva den. Resultatet har blivit en bok som både för författaren själv och läsaren måste framstå som ett slags synnerligen utdragen evighetsomgång av Tetris. Hur få bitarna att passa ihop och undvika glapp när de närmar sig botten? Det är färgstarkt minst sagt, med vinklar och former som förvirrar. Tre olika språknivåer förekommer dessutom: Nutida, äldre och ålderdomligt språkbruk. Experter har varit behjälpliga vid översättningen av boken till autentisk svenska. Bara en sådan sak! Och det framstår inte ens som pretentiöst. Återigen: Bara en sådan sak!

Vanligtvis antecknar jag, inte sällan frenetiskt, när jag ska recensera en bok. Meningar, ord, citat och även dumheter. Nu följde jag bara med strömmen av ord och hade snart glömt allt. Lite tidigare än vanligt, alltså. Det finns lite klotter i ett molnlagrat dokument och det är detta som den här texten bygger på. Jag har egentligen bara en sak att säga till dig som tänker läsa Erövringen av Izmail: Se till att växla ner, kväv tempot, slira på bromsen efter bästa förmåga och lägg dig i ett skönt lästempo i höger körfält och bry dig inte om var du hamnar.

Det är en fantastisk bok.

ROBERT MYHRELD
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr