Boktips: Från fallen stjärnproducent till ensamma män

Litteratur.
Montage: Opulens. (Grundbild: Ryo Taka / Pixabay.com)

BOK I FOKUS. Tre korta, aktuella litteraturtips från Opulens kritiker. Under titlarna hittas länkar till recensionerna i sin helhet.  

1. ROMAN

Harvey av Emma Cline
Recension av Elisabeth Brännström
Natur & Kultur

Emma Cline, som gjorde succé 2016 med sin debutroman Flickorna löst baserad på de unga kvinnorna i sekten runt Sharon Tates mördare Charles Manson, återkom 2020 med kortromanen Harvey (eng. White Noise) där hon valt att tränga in i den fallne stjärnproducentens föreställningsvärld genom att flytta honom till en väns hus i Connecticut dit han, för att undvika uppmärksamhet, har dragit sig undan dagen innan domen ska falla.

Emma Clines allvetande berättarröst för läsaren mycket tätt inpå Harvey, som inte direkt framstår som den mest självreflekterande av människor. Vi får följa hans tankar när han nästan oavbrutet glider över i självförsvar. Harvey Weinstein framstår i Emma Clines litterära tappning som en ofta otrevlig, okänslig buffel, men ingenstans i texten utmålas han, som tur är, som ett monster eller ett rovdjur.

Emma Clines prosa är lysande skarp och välstrukturerad och boken saknar inte heller humor. En intressant läsupplevelse på flera olika plan.

 

2. POLYFONT KOLLAGE

Allt som jag inte begriper mig på av Curt Andersson
Recension av Carsten Palmer Schale
Ekström & Garay

Curt Andersson har kommit ut med åter en bok. Den här handlar om döden, drömmarna, samtiden, existensen och kvinnorna. Och annat. Det vill säga allt som man inte begriper sig på. Boken vittnar om lärdom, humor och ett frejdigt humör. Boken kan knappast genreindelas, men detta är heller inte meningen; meningen ligger i att få uttrycka ståndpunkter, ofta djupt filosofiska. Språket är spänstigt, stilsäkert och föredömligt tyglat.

Carsten Palmer Schale slår igen Curt Anderssons bok med glädje. Den är stor och fiberrik. Vid sidan om och efter hans tidigare dryga 30 titlar (från hans akademiska karriär, hans många resor och ur vurmen för det surrealistiska) framstår den som ett viktigt komma. Denna bok om drömmar, samtid, död och livsvillkor. Det vill säga om allt som man inte begriper sig på. Lärd, humoristisk och skriven med spänst och språklig ekonomi. Vi kan med lystnad invänta nästa alster från Varberg.

 

3. SAKPROSA

Incel av Stefan Krakowski
Recension av Erik Löfvendahl
Bazar förlag

Genom att fördomsfritt och med forskarens vetgirighet närma sig det idag så ensidigt belastade ordet Incel (en förkortning av involuntary celibacy, ofrivilligt celibat) tätar psykiatern Stefan Krakowski helt klart en kunskapslucka. I boken Incel kombinerar Krakowski sina erfarenheter som psykiater med egna efterforskningar, inte minst genom kontakter på nätsajter som utgör mötesplatser för incels.

En av Krakowskis ambitioner med boken är att väcka samhället så att man i högre utsträckning uppmärksammar pojkar och unga män som riskerar att hamna i dåligt sällskap på internet och som befinner sig i farozonen för självmord. Han påpekar att det tycks existera flytande gränser mellan vissa radikaliserade incels och högerextremister; gemensamt har de antifeministiska, antisemitiska och även somliga rasistiska föreställningar.

Bokens många aspekter på tillvaron för ensamma och ofta mycket isolerade människor, som inte har och oftast aldrig har haft en god och levande relation med en partner, gör den till angelägen läsning.

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr