Många aspekter av ensamma mäns tillvaro

Litteratur.
Stefan Krakowski (Gabriel Liljevall)

ISOLERING. Angelägen läsning om dysfunktionella män utan levande relationer. Det menar Erik Löfvendahl som läst Stefan Krakowskis bok Incel.

Incel av Stefan Krakowski 
Bazar förlag

Genom att fördomsfritt och med forskarens vetgirighet närma sig det idag så ensidigt belastade ordet Incel (en förkortning av involuntary celibacy, ofrivilligt celibat) tätar psykiatern Stefan Krakowski helt klart en kunskapslucka. I boken Incel kombinerar Krakowski sina erfarenheter som psykiater med egna efterforskningar, inte minst genom kontakter på nätsajter som utgör mötesplatser för incels. Kontaktförsök som inledningsvis inte var oproblematiska eftersom Krakowski inte lärt sig de koder incels använder och omedelbart blev utpekad som journalist – något som för dessa män är lika med ”bedragare”.

Den uppmärksamhet som incels har fått på senare tid har inte minst handlat om de våldsamma attentat som har begåtts. En av attentatsmännen är Elliot Rodgers och inom vissa delar av incel-rörelsen är han närmast en ikon. Innan massmordet på University of California (sex döda och fjorton skadade) skrev han bland annat följande på sociala medier: ”Ni tjejer har aldrig varit attraherade av mig. Jag vet inte varför, men jag kommer straffa er alla för det!”

Stefan Krakowski – som mött en hel del män med incelproblematik i sin egenskap av psykiater och som blivit kontaktad av incels på grund av de föreläsningar han hållit – är noga med att påpeka att ytterst få av dessa män är potentiellt våldsamma. Det som däremot är vanligt är känslor av självförakt och uppgivenhet, samt självmordstankar. En dysfunktionell uppväxt, inte sällan med en frånvarande pappa, liksom att ha varit utsatt för mobbning i skolan är en ofta återkommande bakgrund.

Dinter utan filter

Lyssna på vår podd där Richard Dinter besöker olika författare runt om i landet.
Lyssna på podden

En av Krakowskis ambitioner med boken är att väcka samhället så att man i högre utsträckning uppmärksammar pojkar och unga män som riskerar att hamna i dåligt sällskap på internet och som befinner sig i farozonen för självmord. Han påpekar att det tycks existera flytande gränser mellan vissa radikaliserade incels och högerextremister; gemensamt har de antifeministiska, antisemitiska och även somliga rasistiska föreställningar.

Ökningen av antalet incels hör ihop med kvinnans förändrade ställning i samhället, menar Krakowski. Kvinnans krav på en potentiell partner har i och med hennes egen förbättrade position, som egenförsörjare och alltmer högutbildad, ökat. I den isolerade värld – ofta ensamma framför datorn – där vissa incels befinner sig söker dessa män stöd hos likasinnade och får en ensidig bild av kvinnor.

Bokens många aspekter på tillvaron för ensamma och ofta mycket isolerade människor, som inte har och oftast aldrig har haft en god och levande relation med en partner, gör den till angelägen läsning.

ERIK LÖFVENDAHL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr