Veckans Gussy: Begynnelsen

Kultur

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Skinnsoffa

NOVELL. Lisa Zetterdahls novell Skinnsoffa är en bitter bekännelse över ett oförlöst