Ha en fortsatt bra vecka och…

Kultur.
Originalbilden är skapad av Michaela Kliková / Pixabay.com. Modifierad av Opulens.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.