Channa Bankier: ”NUHETEN”

Konst.
Konstverk, diptyk, av Channa Bankier.
Konstverk, diptyk, av Channa Bankier.

TIDSKOMMENTAR. Konstnären Channa Bankier kommenterar läget just nu, med en text och en bild.

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Konstverk av Channa Bankier.

”NUHETEN 2”

TIDSKOMMENTAR. Konstnären Channa Bankier kommenterar läget just nu, med en egenhändig bild
0 0kr