Channa Bankier: ”NUHETEN”

Konst.
Konstverk, diptyk, av Channa Bankier.
Konstverk, diptyk, av Channa Bankier.

TIDSKOMMENTAR. Konstnären Channa Bankier kommenterar läget just nu, med en text och en bild.

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr