Olika författartyper

Existentiellt.
Bild: Pixabay.com
Bild: Pixabay.com

MISSFÖRSTÅND. Gunnar Lundin skriver om två till synes vitt skilda författartyper. Oändliga missförstånd kan uppstå mellan dessa två, menar Lundin.

Det finns för att generalisera två sorters författare.  Vissa insikter fås genom att generalisera (jag saknar de tecknare som med två, tre penndrag kunde karakterisera en människa). Så jag påstår nu att det finns två sorters författare. Den ena är samhällskritiker, den andra människokritiker; den förra söker förbättra samhället, den senare ser till individens möjligheter.

Det kan uppstå oändliga missförstånd mellan dessa två.

Och det är inte fråga om vattentäta skott. Samhällskritikern kan mellanspela som psykolog och existentialist, människokritikern kan, då han ser sig tvungen, ha ett ord att säga i en samhällsfråga.

ANVÄND DENNA april 2021
GUNNAR LUNDIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr