Helgessän: Vishetens namn är Sofia

Existentiellt/Kultur
Foto: Aaron Burden

BIBELLÄSNING. ”Den bibliska traditionen av skapelseteologi får här en annan dimension presenterad genom idén att skapelsen inte endast är en akt av manlig gudom.” Sara Forslund har läst Elisabeth Johnsons bok She who is och finner att Ordspråksbokens Sofia är långt ifrån det stereotypa feminina som varit så älskat inom patriarkal antropologi.

 

 

 

SARA FORSLUND

Det senaste från Existentiellt