En manual för informationskrig

Media/Samhälle.
Montage: C Altgård / Opulens

TANKEVIRUS. “Hans text är fortfarande en intressant blandning av filosofisk spekulation kring virusbegreppet och ett slags manual för hur en påverkansoperation kan genomföras.” William Burroughs snart 50 år gamla essä Electronic Revolution är fortfarande aktuell menar Clemens Altgård.

 

 

Uttrycket ”den elektroniska revolutionen” är inget nytt påfund, men när William Burroughs skrev sin essä med namnet Electronic Revolution för snart 50 år sedan var innebörden något annorlunda. Det var mer politiskt laddat och ordet revolution måste sättas i samband med de händelser som ägde rum 1968. Ändå var William Burroughs inte någon vänsterintellektuell i gängse mening, och definitivt inte mätt med europeiska mått.

 

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Media

0 0kr