Gandhis reaktionära människosyn

Existentiellt
Collage: C Altgård / Opulens.

FILOSOFI. Mahatma Gandhi var anhängare av kastsystemet i Indien. För Gandhi var kastsystemet en naturlag där individen endast kunde vara fri genom att utveckla sig inom sin egen kast. Statsvetaren M Kiran menar i sin bok om Gandhi att fler borde känna till hans vurmande för ett system som än idag gör stor skada i det moderna indiska samhället.

 

Den kände ekonomen och socialdemokraten Gunnar Myrdal uttryckte sig vid ett tillfälle att Gandhi på nästan alla områden var “en upplyst liberal”. På flera sätt är det ett komiskt uttalande med tanke på att Gandhi egentligen motsatte sig liberala idéer om individen och samhället. Myrdals påstående måste dock förstås utifrån faktumet att Gandhi var en komplicerad person som ofta framförde motsägelsefulla budskap och idéer.

Vladan Lausevic
VLADAN LAUSEVIC

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Existentiellt

Internet och res cogitans

DUALISM. Smartphonen förstärker även den västerländska dualismen mellan medvetande och kropp, som

Under fasornas yta

KÅSERI. ”Coronan gör att man upptäcker nya saker”, skriver Anders Björnsson.