Tagg-arkiv

Gandhi

Illustration: Pixabay.com

Gussy: “Sanningens väg”

Musik.

MUSIK & MÄNNISKOR. Gussy Löwenhielm reflekterar över sambanden mellan musiken och hur människor agerar.  Här är berättelsen om när Donald Trump blev vald till president och Gussy gick och såg Philip Glass opera Satyagraha i ett snöinbäddat Stockholm.

Om vår känsla för historia

Existentiellt.

RUINER. “Den nya staden byggs på ruiner. Kvar finns resterna av det gamla, i husens väggar, i de stumma träden”, skriver Gunnar Lundin i en text där han reflekterar över vårt förhållande till historien.

Film om att försaka för framtiden

Scen & film/Kultur.

KLIMATAKTIVISM. “När Halla dyker ner med ansiktet i djupgröna lavar är det inte svårt att förstå hennes orubbliga kärlek till naturen och hatet mot dem som vill förstöra den.” Karolina Bergström har sett isländska filmen Woman at war som har svensk premiär imorgon idag.

Vikten av inre visioner efter valet

Existentiellt.

UTOPI. Vi måste tillåta oss att, åtminstone i fantasin, måla bilden av ett annat och bättre samhälle. Hur orealistisk och utopisk den bilden än kan verka, skriver Patrik Stigsson.  I den här existentiella eftervalsanalysen framhåller han vikten av ett rikt inre liv och förmågan att tänka visionärt. 

0 0kr