Från en kobbe i Bohuslän: Livets mening

Existentiellt/Kultur.
Collage: C Altgård / Opulens.

“För min del handlar denna om något mycket vidare och djupare än barn eller barnbarn”, skriver Carsten Palmer Schale i en betraktelse om livets mening.

 

Både i radio och i olika tidningar, och i privata sammanhang, har det under den senaste tiden diskuterats en hel del om meningen med livet. Men också om barn; inte minst om frivillig barnlöshet. Bland många hävdas det samtidigt, inte minst i mina kretsar, att barnen är livets självklara mening och att – i min egen åldersgrupp – barnbarnen utgör ”livets efterrätt”. Jag är delvis av en annan åsikt.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Det senaste från Existentiellt

0 0kr