Från en kobbe i Bohuslän: Livets mening

Existentiellt/Kultur
Collage: C Altgård / Opulens.

”För min del handlar denna om något mycket vidare och djupare än barn eller barnbarn”, skriver Carsten Palmer Schale i en betraktelse om livets mening.

 

Både i radio och i olika tidningar, och i privata sammanhang, har det under den senaste tiden diskuterats en hel del om meningen med livet. Men också om barn; inte minst om frivillig barnlöshet. Bland många hävdas det samtidigt, inte minst i mina kretsar, att barnen är livets självklara mening och att – i min egen åldersgrupp – barnbarnen utgör ”livets efterrätt”. Jag är delvis av en annan åsikt.

CARSTEN PALMER SCHALE

Det senaste från Existentiellt

Internet och res cogitans

DUALISM. Smartphonen förstärker även den västerländska dualismen mellan medvetande och kropp, som

Under fasornas yta

KÅSERI. ”Coronan gör att man upptäcker nya saker”, skriver Anders Björnsson.