En dag på 60-talet

Existentiellt.
Affischen för utställningen Gunnar Lundin skriver om.
Affischen för utställningen Gunnar Lundin tog intryck av 1965.

ANDE. Gunnar Lundin har skrivit en kort pendang till sin tidigare publicerade text “En dag på 70-talet”. Den knyter också an till Jonatan Sersams debattinlägg nyligen. Det handlar kort sagt om konst och ande.

En eftermiddag på sextiotalet besökte jag van Gogh-utställningen på Moderna museet. På väggarna stora dukar med ett inre ljus som tycktes strida mot museets elektriska belysning och “verkligheten”.

En liknande upplevelse hade jag då av Henry Miller och Jan Fridegård.

Inne i de världarna, vad tar man sedan med sig? När konstnärens blick har sjunkit undan, och man bara har sina vanliga ögon, sin näsa, sin själ. Och människorna vi lever i tiden med.

Kanske minnet av ett inre ljus; av ande. En dikt ska slå världen med häpnad (Li Li) Och tröstlösa stunder ska komma.

ANVÄND DENNA april 2021
GUNNAR LUNDIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

katter, katt, leva med katt, kattliv

Kattliv

ESSÄ. “Deras tassavtryck finns kvar på hela vårt varande. Vi rör oss
0 0kr