Avdelning

Konst - sida 57

Med nya bilder som sagor

Konst.

UTSTÄLLNING. “Flickorna leker men allt i deras gester visar på yttersta allvar, så långt är Cronquists introspektion bekant och samtidigt verkar hon betraktar sina flickor från en annan plats nu än tidigare”, skriver Wolfgang Peter Menzel. 

Den eviga apokalypsen

Konst.

UTSTÄLLNING. “Ju mer varukaraktär upplevelsen har desto större avstånd till den där romantiska barndomsrubbningen”, skriver David Zimmerman. 

Arne Isacssons ljusa landskap

Konst.

UTSTÄLLNING. “Drömmen blev aldrig verklighet, men han tog sig istället dit med hjälp av fantasin och konsten, vilket kan vara ett nog så bra sätt att resa”, skriver Lena Andersson. 

0 0kr