Dela:

Bläddra per

Europa vid ett vägval

Europa vid ett vägval. Digitalt collage: C Altgård / Opulens. Bildkälla; Pixabay.com

UTMANING. Vi som vill ge den europeiska civilisationen en annan riktning och återupprätta traditionen från upplysningen och värna demokratin och mänskliga rättigheter har en historisk utmaning, skriver Anders Kjellström.

Prenumerera gratis
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
RSS

 

Debattsugen? Skicka bidrag till

Den europeiska civilisationen står inför ett vägval, eller rättare sagt den europeiska borgerligheten står inför en utmaning och  ett krav på ställningstagande. Den måste förhålla sig till den tilltagande nationalistiska högerpopulismen som håller på att föra oss alla in i en återvändsgränd. Farsoten breder ut sig över Europa, auktoritära tendenser i Polen, Ungern, och Österrike och ett EU som till viss del slits i stycken.

I detta läge beter sig delar av svensk borgerlighet som hankatter i mars. De har en vittring av den politiska makten och alla andra hänsyn blir irrelevanta. Maktens sötma är så ljuv så att man är villig att sälja ut alla värden som man påstår sig stå för.

Fortsätt

 

Det är detta som vi ser på nationell nivå, på regional nivå och i många kommuner. Man kan ju prata med dem säger många och det kan man förvisso göra, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att ge dem politiskt inflytande.

Denna europeiska civilisationskris som vi ser i många länder utspelar således sig också här och liksom på kontinenten kommer populisthögern att finna många samarbetsmän inom den civiliserade borgerligheten.

Vi som vill ge den europeiska civilisationen en annan riktning och återupprätta traditionen från upplysningen och värna demokratin och mänskliga rättigheter har därför en historisk utmaning. Vi måste i varje kommun, i varje region samt på nationell nivå göra vad vi kan för att förhindra detta samarbete och i värsta fall samgående mellan den civiliserade borgerligheten och populisthögern. Europas framtid är avhängigt av detta, antingen en framtid i den nationalistiska återvändsgränden eller ett fortsatt hyllande av öppenhet, universella värden och internationellt samarbete.

Vilken väg kommer den svenska borgerligheten att välja?

ANDERS KJELLSTRÖM

Följ oss eller gilla artikeln:
Prenumerera gratis
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
RSS
Prenumerera gratis
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
RSS