Noterat: Borgerlighetens komplexitet och sprickor

Noterat.
Thomas Mann, Borgerligheten, borgare, borgerlighet, Tidöregeringen,
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

BORGERLIGHETEN. Genom Thomas Manns väldiga författarskap går en röd tråd. Den utgörs av tanken om borgerlighetens splittring och inre spänning. Förvaltande tradition kontra djärvt företagande. I den stora släktkrönikan ”Huset Buddenbrook” hyser husets överhuvud samvetskval på grund av att han har utnyttjat en konkurrents likviditetsproblem och gett ett skambud. Affär är affär, men i botten ligger tanken att handelshuset ändå skall vara en renhårig stöttepelare i samhället. Mot denna kärva protestantiska inställning ställs katolicismens värderingar som framstår som ett kluster av allt negativt; det feminina, mjuka, svaga.

Ändå bryter det andra kristna lägret in när fasaden inte kan upprätthållas. På en begravning är det plötsligt en fransk präst. Lite mer mystik och estetik i sorgens stund. Därtill sker också i Thomas Manns författarskap det främsta syndafallet – den homosexuella lockelsen – just i katolicismens Italien.

Thomas Mann var inte dramatiker utan snarare en av de sista stora senkomna 1800-tals-romanförfattarna. Hade det kommit en pjäs från hans penna hade den kanske påmint om vad som pågår mellan Tidöpartierna vi har i vår regering. Här ser vi den tydligaste gestaltningen av borgerlighetens komplexitet och dess sprickor. Det universalistiskt liberala ställs mot det småborgerligt värdekonservativa. Den strama bankdirektörsstilen krockar med drogliberal framgångsteologi, i rosa latex till på köpet! I den tyske Nobelpristagarens fiktiva värld höll det i hundra år. Hur länge håller det i samtidens Sverige?

JESPER NORDSTRÖM

LÄS FLER NOTISER

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Noterat

0 0kr