Tagg-arkiv

litteraturdebatt

Estetik och innehåll är det väsentliga

Litteratur.

PK-LITTERATUR. “Vad som i grunden betyder något är väl ändå hur vi berörs – intellektuellt och emotionellt”, skriver Carsten Palmer Schale och ställer sig skeptisk till att bedöma litteratur efter etiska måttstockar.

Vem vet ett dyft om Stiernhielm?

Debatt.

LITTERATUR. “Vad jag är ute efter är att jag tror vi har ett annat slags förhållande till vår kanon”, skriver Lis Lovén i ett förtydligande till Ivo Holmqvist i debatten om den eventuella svenska litterära kanon.

Make printed poetry great again!

Debatt.

LYRIKDEBATT. Iodine Jupiters krönika om poesins tillstånd har följts av debattinlägg från Mattis Spansk, Jermiah Karlsson och Jupiter. I ytterligare ett inlägg hävdade Erik Bovin att poesin fyller en funktion. Idag får han svar på tal av Jeremiah Karlsson.

Poesin fyller fortfarande en funktion

Debatt.

LYRIKDEBATT. Poesin är alltsomoftast anspråksfull, vilket onekligen inte passar in i mellanmjölkens förlovade land. Iodine Jupiters krönika om poesins tillstånd följdes av Mattis Spansks och Jermiah Karlssons debattinlägg. Idag fortsätter Erik Bovin diskussionen.

Kom, låt oss hata poesin!

Debatt.

LYRIKDEBATT. Iodine Jupiters krönika om poesins tillstånd  har följts av Mattis Spansks debattinlägg. Idag skriver Jeremiah Karlsson om vilka som har ansvaret för lyrikens sviktande publikstöd.

Hälsningar från en “överlevande rest”

Debatt.

REPLIK. “Cavallin och jag har olika världsuppfattningar”, skriver Siri Hill i en replik till Saga Cavallin efter hennes kritik av Hills litteraturkrönika.

Hon läste, och hon förminskade

Debatt.

IDENTITETSPOLITIK. “Att reducera konstnärer till sina kön är att stänga in dem, låsa fast dem i fasta tidsbestämda kategorier och förminska hela deras konstnärliga gärning – något som konstigt nog oftare drabbar kvinnor än män”, skriver Saga Cavallin.

0 0kr