Hälsningar från en “överlevande rest”

Debatt.
Collage: C Altgård / Opulens.

REPLIK. “Cavallin och jag har olika världsuppfattningar”, skriver Siri Hill i en replik till Saga Cavallin efter hennes kritik av Hills litteraturkrönika.

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Jag skrev en krönika som nu ligger till grund för en lång debattartikel på drygt 10 000 tecken signerad Saga Cavallin. Cavallin kommer med påståenden, beskyller och tillskriver mig åsikter som jag inte alls känner igen mig i.

Jag håller med Cavallin om att vi har olika världsuppfattningar när det kommer till: historieskrivningen, genus- och klassanalysen och inte minst vår syn på människors möjligheter, rättigheter och friheter.

Jag ser faktiskt inte hur vi fortsättningsvis skulle kunna debattera på ett konstruktivt sätt då vi står så extremt långt ifrån varandra.

Slutligen vill jag bara gratulera Cavallin till hennes läsupplevelser av Strindberg och Knausgård och till att hon inte tvingats dela mina erfarenheter från min studietid. Det visar att mycket har hänt och konstigt vore det väl annars, nästan en generation har gått.

Hälsningar från en “överlevande rest”.

SIRI HILL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr