Tagg-arkiv

litteratur - sida 19

Intensiva erotiska noveller

Litteratur/Kultur

INTENSITET. Carl-Michael Edenborg gestaltar lidelse, förtröstan och besatthet med ungefär samma starka intensitet, konstaterar Thomas Almqvist som läst Långt över gränsen: erotiska historier om begär och skräck.

Helgläsning: Återanvänd riktning och återsådd

Prosa & poesi/Kultur

LYRIK. Dikterna Per Alvsten skrivit utspelar sig i en avskalad värld, levande men utan att vara för mänsklig. Man kan kalla den föremålsrealistisk. Det är en reducerad tillvaro, därför att den är överfull av sig själv — ett välutvecklat nät av relationer utan innerlighet.  

Skickligt om en moder i sönderfall

Litteratur/Kultur

SJUKDOM. Dikterna rör sig kring sjukdomens utplåning av en närstående. Den successiva förlusten av någon som kroppsligen lever, men mentalt försvinner bit för bit. Det är ömsom kontrollerat och eftertänksamt, ömsom märkligt vackert diktat, skriver Helena Lie om Maria Seisenbachers nya diktsamling.

Sex röster om konsten att skriva

Litteratur/Kultur

POETIK. I Autor Chap 1 skriver sex nordiska författare i varsitt häfte om poetik, det vill säga hur de ser på skrivprocessen, dess upprinnelse och förutsättningar.  Michael Larsson har gjort en djupdykning i författarnas texter och finner åtminstone en minsta gemensam nämnare: att text och läsare ska mötas.

Dikter ur Hur han sa dekadens och hon föll

Prosa & poesi/Kultur

LYRIK. Linda Bönström är född 1983 i Grums, statsvetare och gymnasielärare. Medgrundare till musiksajten MONO och regelbunden skribent i Opulens magasin bland annat. Dikterna ingår i samlingen Hur han sa dekadens och hon föll.

Två stjärnstopp från ingenting

Prosa & poesi/Kultur

LYRIK. Idag presenterar vi lyrik av Michael Nyhaga, som vid flera tillfällen medverkat med texter i Opulens.  ”Jag brukar också tänka på paradoxer / hur de skapas av ord som alla, allting, ingenting,” skriver han bland annat.

Lyrik: Tre dikter av Carsten Palmer Schale

Prosa & poesi/Kultur

DIKTER. Vi har idag glädjen att publicera tre dikter av Carsten Palmer Schale. Det rör sig om lyrik som reflekterar över såväl språket som naturen. Med stark närvarokänsla gestaltas människans existentiella utsatthet i världen. 

Gå till Toppen