Tagg-arkiv

internationellt

Hans Corell – ”Jag glömmer aldrig barnens berättelser”

Global.

INTERVJU. Hans Corell är en av Sveriges och världens mest meriterade jurister när det gäller internationell rätt. Han var initiativtagaren till Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien 1993 och 1998 var han med om att upprätta den internationella brottsmålsdomstolen ICC. Trots att Hans Corell gick i pension från FN 2004 är han fortsatt engagerad i arbetet…

Hellre politolog än statsvetare

Krönikor/Samhälle.

BEGREPPSLIGT. Viktiga besluts- och institutionella processer i världen sker ovanför eller under statens ramar. En av flera aspekter som gör att begreppet politolog är ett mycket mer precist och mångfacetterat begrepp än statsvetare, skriver Vladan Lausevic.

0 0kr