Avdelning

Global

Global Risk Society

Global

WORLD. As sociologist Ulrick Beck once wrote it, we are living in a global risk society. In order to understand different global risks and problems, we also need to understand our emotions, perceptions and interpretations of reality. For such reasons, the latest publication about global risks from Global Challenges Foundation is insightful. 

Bli glad – kärnvapen förbjuds!

Global

FRED. Nu har 50 stater signerat och ratificerat kärnvapenförbudet. Kärnvapen blir förbjudna enligt internationell rätt 90 dagar efter att det 50:e landet ratificerade konventionen. Det 50:e landet blev Honduras. Sverige har inte skrivit under kärnvapenförbudet – skriver Tomas Nordberg.

Öppenhet är viktigare än trygghet

Global

VÄRLDEN. I sin senaste bok Öppen/Sluten – Hur människan skapar och förstör framsteg skriver Johan Norberg om vikten av fortsatt öppenhet och mellanmänskliga samarbeten. Norbergs budskap är att vi behöver lära oss från vår mänskliga historia om vår planet ska kunna vidareutvecklas i fredligare riktning.

Beyond Globalization Lies Inter-Regional Integration for Africa’s Development

Global

AFRICA. Globalization is the integration, interconnectedness and interaction among people, governments and organizations but also an economic, political and policy tool for influence, diplomacy and power. Packaged with a neoliberal structure, it moves along with supranational and international institutions to influence engagements across borders. Globalization is marked by innovations in transportation, telecommunication and information with…

75 ÅR I BACKSPEGELN: FN GÖR MER ÄN DU TROR!

Global

VÄRLDEN. Förenta Nationerna bildades 24 oktober 1945 och 2020 är det alltså 75 år sedan världsorganisationen föddes i skuggan av andra världskriget. Men vilken roll har FN spelat och vad kan vi egentligen förvänta oss att FN ska åstadkomma? En sak är säker och det är att FN faktiskt gör – och har gjort – mer…

Globalisation is dead – Long live the globalisation!

Global

OPENNESS. In his recent book Open – The Story of Human Progress, liberal intellectual Johan Norberg writes about the importance of openness concerning our behaviours and institutions. One of the books main messages is that through history, the most successful civilisations and polities have been based on willingness to cooperate, tolerate and include more individuals…

Fashion, seen through the lens of Man Ray

Global

FASHION. This all-around artist radically changed fashion photography and incorporated it to become an art form in itself. This exhibition at the Musée du Luxembourg, in Paris, shows how Man Ray went about to do it.

Dags för ny globalisering

Global

DIGITALISERING. Globaliseringen utvecklas vidare trots skrivelser om död, stopp och självförsörjning. Den nya globaliseringen handlar om större fokus på digitala tjänster och funktioner som underlättar för människor att samarbeta globalt.

Concerning Belarus

Global

DEMOCRACY. The situation in Belarus is one of cheating in the election, of violent replies to demonstrations by the government and removal of access to the internet. How did it come to this?

Forskning frodas i en öppen värld

Global

KUNSKAP. Vid bildandet av den naturvetenskapliga akademin Royal Society 1660 valdes den språkkunnige Henry Oldenburg till sekreterare. För att effektivisera sitt arbete tog han 1665 fram ett nytt format för presentation av vetenskapliga texter; tidskriften. Denna första tidskrift, Philosophical Transactions, samlade artiklar från Italien, Ungern, Frankrike, Tyskland och Bermuda. I tidskriften publicerade exempelvis den klassiska…

Valet i USA och Bidens syn på Kina

Global

POLITIK. Trumps Kina-politik har karaktäriserats av hårda ord, sanktioner och ultimatum. Hur kommer Biden att agera? Blir det en återgång till Obamas betydligt mjukare linje?