Hellre politolog än statsvetare

Krönikor/Samhälle
Foto: Pixabay.com

BEGREPPSLIGT. Viktiga besluts- och institutionella processer i världen sker ovanför eller under statens ramar. En av flera aspekter som gör att begreppet politolog är ett mycket mer precist och mångfacetterat begrepp än statsvetare, skriver Vladan Lausevic.

 

Statsvetenskap är en samhällsvetenskaplig universitetsdisciplin inriktad på studiet av politik. I svenska språket förekommer också benämningarna statskunskap och politologi. Källa: Nationalencyklopedin.

Begreppet statsvetare bör i debatten ersättas med begreppet politolog. Ett begrepp som skulle vara både mer precist och mer variationsrikt rörande funktionen att beskriva samhällsutvecklingen. Främst eftersom statsvetenskap eller statskunskap återspeglar fokus på staten vilken inte alltid är en central aktör när det kommer till beslutsprocesser. Dessutom är begreppet politolog mer universalistisk och kan appliceras bortom statscentriska perspektiv.

VLADAN LAUSEVIC

 

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor