Tagg-arkiv

Emil Siekkinen

Varg som ylar mot månen Illustration: JOhaza / Pixabay.com

Helgessän: Vargens betydelse för vår framtid

Existentiellt.

DEBATTESSÄ. Den svenska riksdagens vargfientliga politik är inte i linje med befolkningens syn på varg och Sverige måste anamma en varg- och miljöpolitik som grundas på vetenskap, anser Emil Siekkinen. Hans essä är ett inlägg i vargdebatten.

Oppositionens lilla stora bok

Litteratur.

FÖRGRÖNING. “Stefano Mancusos bok är del av den opposition som har grundläggande invändningar mot rådande system, och den negativa kritiken är grundad i förståelse för ekologi och hur ekologiska system fungerar”, skriver Emil Siekkinen som läst The Nation of Plants.

0 0kr