Littestraden: Dikt av Else-Britt Kjellqvist

Prosa & poesi.
Nyskriven dikt av Else-Britt Kjellqvist, poesi, lyrik
Foto: Pixabay.com

LYRIK. Vi har vid flera tillfällen publicerat texter, såväl poesi som prosa, av Else-Britt Kjellqvist. Nu åtekommer hon med en nyskriven dikt betitlad ”Nyckeln”.

Else-Britt Kjellqvist är född i Stockholm och uppväxt på Söder. Hon är sedan länge heltidsförfattare men var tidigare också verksam som psykoanalytiker och debuterade 1981 på Bonniers med diktsamlingen Lögnen har ögon. Kjellqvist har gett ut ett tjugotal essäböcker varav de om skam mötts av stort intresse, också i de nordiska länderna. Hon har tidigare varit publicerad i Opulens, senast med en diktsvit.

Nu återkommer hon med ett ytterst aktuellt ämne. Så här skriver hon själv om det hon vill förmedla med sin dikt Nyckeln: ”Naturkatastrofer är svåra att förhindra men bakom krigen står en äldre härskares vilja, vilken har ihjäl unga män, skändar kvinnor, lemlästar och rövar barn. Det är de unga männen som måste dö och jag skulle önska att de kunde ta tillbaka sina liv och därmed också rädda kvinnor och barn”.

CAROLINA THELIN

 

NYCKELN

Hittar inte nyckeln
irrar kring
ligger lik över
ALLT

 

En solfårad kvinna i huckle
sitter med ett kritvitt spädbarn i knäet
ORÖRLIGA
labradoren söker 

 

Vad gör VI mot de minsta
de hemlösa barnen
rövade från barnhem
och de lemlästade i leran
med uppåtvända ögon

 

Hjälp mig finna nyckeln
ögonlocken törstar
efter klart vatten
insidan vänd utåt
 

Unga dansar över ökenängen
där de mejas ner
Dansar vidare med andan i halsen
ger aldrig upp den

 

Skönjer nyckeln i rosten
i brevlådelåset
nu är det mest dödande
och döda
upplösta ansikten
från sina sinnen

 

de som blev kvar

 

ELSE-BRITT KJELLQVIST
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr