Låneförmedlare pressas av de låga räntorna

Sponsrat.
Bild: Wilfried Pohnke

Det är nog ingen som missat att Corona-pandemin har slagit till och tagit världen med storm – hela samhällen har förändrats, och branscher som kultur, restaurang och sport har fått lida rejält. Frågor om hur ekonomin ska skötas och vad som ska hända framöver har cirkulerat som en smockvåg bland invånarna. Detta inte minst i Sverige. I och med den växande trenden som rådde i början om att anställda på diverse företag skulle korttidspermiteras eller varslas var det väldigt många som blev extra stressade kring hur deras privatekonomi skulle påverkas.

Detta ledde i sin tur till att fler ifrågasatte sitt sparande, där man då ville förbättra sin lånebild för att säkra upp sin ekonomiska sits. Att samla sina lån var något som väldigt många valde att göra. Förfrågan om att samla lån och att kunna låna till lägre räntor har i sin tur satt större press på låneförmedlarna som idag ingår i en starkt konkurrerande bransch.

De ekonomiska förändringarna kommer sitta i länge

Att dessa ekonomiska förändringar har skapat ett och annat frågetecken, lett till oro och stress samt påverkat privatpersoners såväl som företagares liv är ett rent och skärt faktum.

Oavsett om man tillhör de branscher och samhällsgrupper som påverkats hårdast av restriktioner och begränsningar, eller om man bara är en del av samhället går det inte att undkomma att de förändringar vi gått igenom kommer att påverka ekonomin en

lång period framöver. Möjligtvis kommer de mönster vi ser idag sitta kvar för alltid.

Tydliga tecken på ändrat beteende

Trots att det är rätt ovisst att försöka förutspå vad som händer i framtiden så kan man åtminstone redan nu konstatera att människor har ett annat ekonomiskt tänk idag. Innan Corona slog till var det inte ett problem att ha flera olika lån hos olika låntagare – vi levde som i en ekonomisk bubbla där allt kändes säkert.

Idag är dock detta något som fler väljer att ta sig bort från. Det genom att samla lån till en och samma långivare. Närmare bestämt visar det sig att hela 47% av den svenska befolkningen känner ett behov av att samla sina lån för att helt enkelt säkra sin ekonomiska sits och förbättra sina lånemöjligheter i framtiden.

Låntagarna säger ifrån om räntorna

En annan förändring som skett inom lånebranschen är intresset för räntorna. Förr var det inte så mycket tal om detta, utan de flesta kände sig nöjda med att de ens blev godkända ett lån överhuvudtaget. Det i och med att villkoren för att få låna pengar har blivit väldigt mycket striktare. Under en längre period hade långivarna alltså makten över detta.

Så ser det dock inte riktigt ut längre. I och med att det dyker upp allt fler lånealternativ som finns att tillgå online hamnar de olika låneförmedlarna och långivarna i en lite knivig sits. Ett växande utbud innebär väldigt mycket högre konkurrens. Det innebär i sin tur att låntagarna har en chans att styra utbudet baserat på vad de vill ha.

När allt fler vänder sig till de smidigare och mer moderna lånealternativen, där man snabbt och enkelt kan ansöka om lån till låga räntor online, leder det till att alla andra alternativ blir mindre attraktiva. De som då vill vara med på marknaden måste anpassa sig och ge det som kunderna vill ha. I dagsläget ligger stort fokus på just samlade lån och låga räntor.

Varför väljer fler att samla sina lån?

Ser man det till den stora bilden finns det alltså rätt självklara anledningar till varför fler väljer att samla sina lån. Självklart är det lite meck med att samla ihop alla sina lån från olika långivare, det speciellt om man har sina lån hos väldigt många olika sådana. Däremot kan det verkligen vara värt det förhållandevis minimala arbetet som krävs från din sida.

När du väl samlat dina lån hos en och samma långivare till ett och samma lån ökar du dina chanser om att få fler lån i framtiden. Det genom att du förbättrar ditt så kallade UC-score – ju färre lån du har desto färre kreditupplysningar innebär det att du genomgått, något som i sin tur ökar din kreditvärdighet.

Avgörande för dina möjligheter att låna

Hög kreditvärdighet är inte bara avgörande för att du ska få låna, utan det är även avgörande för den summa du får låna. Dessutom minskar du också dina räntor och avgifter då du endast behöver betala för ett samlat lån.

Det kan med andra ord göra rätt stor skillnad för din privatekonomi om du väljer att samla dina lån. Kanske kan det vara den avgörande faktorn för att de ekonomiska förändringar och säkerheter som pågår inte ska kännas lika stressande. Genom att välja en låntagare där du har möjligheten att samla dina lån och få ner räntorna kan du även vara med att påverka hur vår framtida ekonomi och våra ekonomiska möjligheter ser ut!

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.