Sanningen finns därute

Scen & film.
Arkiv X.

TV-SERIE. Den fiaskoartade presskonferensen om Palmemordet får Clemens Altgård att minnas en kultförklarad tv-serie. Altgård har översatt en rad romaner baserade på Arkiv X gestalter och serien är för honom starkt förknippad med det 90-tal då samhället digitaliserades i allt högre grad. Alla Arkiv X-avsnitt finns nu på Viaplay.

 

När den förväntade lösningen på Palmemordet visade sig vara ett fiasko, blott en ny teori, samtidigt som det förklarades att utredningen nu läggs ner, så gick mina tankar osökt till Arkiv X och seriens motto: ”The truth is out there”. Och inne i mitt stackars huvud spelades samtidigt signaturmelodin av Mark Snow.

Om någon tv-serie, utöver David Lynchs mästerverk Twin Peaks, var min favorit på 90-talet så var det avgjort Arkiv X. Den nådde inte riktigt upp till Lynchs höjder, men varade desto längre. Arkiv X blev en integrerad del av vardagen och jag spelade in alla avsnitt på VHS-band för att kunna se dem igen när jag hade lust med det.

Och jag var såklart inte ensam om det. Med Arkiv X lyckades amerikanen Chris Carter skapa en av 90-talets största tv-seriesuccéer. En förklaring till framgången var att Carter arbetade med en mera konstnärlig tv-estetik i Twin Peaks efterföljd. Men en annan förklaring låg i hans paranoida post-Watergate-scenarion. Den begynnande IT-erans vilsna mediekonsumenter kunde relatera till den övergripande huvudintrigen som handlade om en konspiration på högsta nivå.

Synnerligen effektivt spelar Carter på nutidsmänniskans diffusa känsla av att myndigheter och multinationella bolag, eventuellt i maskopi med varandra, mycket väl kan tänkas dölja sanningarna om sakernas tillstånd. Han speglar också fragmentiseringen i den alltmer digitaliserade samtiden. En stor del av fascinationen består i att olika fragment antyder ett större och kusligt sammanhang.

I huvudrollerna finns FBI-agenterna Dana Scully (Gillian Anderson) och Fox Mulder (David Duchovny). De arbetar på FBI:s avdelning för paranormala fenomen. Initialt var det i hög grad skådespelarinsatserna av David Duchovny och Gillian Anderson som bidrog till succén.

Genom att låta dem ha en strikt icke-sexuell relation undveks den sedvanliga klichén där mannen och kvinnan som jobbar tillsammans inleder ett erotiskt parförhållande. Likaså fick Scully representera förnuftet och vetenskapen medan Mulder var både intuitiv och irrationell.

Men det finns, precis som i Twin Peaks, också ett stort mått av humor i Arkiv X. Det finns en huvudintrig som löper genom hela serien och där ingår såväl en konspiration som ett för mänskligheten förödande farligt virus. Men med regelbundenhet dyker det upp avsnitt som kan ses fristående och har mer humoristisk karaktär ofta med ett starkt inslag av skräck. Detta utan att spräcka helhetsbilden.

Det hann bli elva säsonger från starten 1993 till 2002. Fjorton år senare återkom den och rullade återigen ett par år. Vid det laget var jag ganska trött på Arkiv X och följde inte serien med samma entusiasm som under 90-talet. Förmodligen fick jag en överdos av Arkiv X och då inte enbart på grund av för mycket tittande, utan också för att jag åtog mig uppdraget att översätta en rad romaner baserade på tv-seriens gestalter. För den som ville läsa ännu mer fanns det dessutom en omfattande mängd fan fiction på nätet.

I Sverige har serien sänts i TV4-kanalerna och för närvarande finns alla Arkiv X-avsnitt tillgängliga på Viaplay (sök på The X-Files) medan SF Anytime har säsongerna från 2016-2018. Självfallet går det också att skaffa tv-serien på dvd. Mina gamla VHS-band förpassade jag till soprummet för många år sedan, men serien håller fortfarande. I synnerhet de första säsongerna är sevärda.

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Scen & film

0 0kr