Oavbrutet gripande rolltolkning

Scen & film.
Stillbild ur “Oväsen” i regi av Natalia Beristain.

OVISSHET. “Egurrola är oavbrutet gripande i sin rolltolkning.” Filip Hallbäck prisar Egurrolas uttryck i filmen men är inte lika imponerad av regiarbetet.

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr