Ha en fortsatt bra vecka och…

Redaktionellt.
Bild: GraphicMama-team /Pixabay.com. Bearbetad digitalt av Opulens.

Vi tar ledigt resten av veckan! Opulens redaktion är på plats igen måndagen den 8 april.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.