God jul och gott nytt år!

Redaktionellt.

Opulens har tagit julledigt och återkommer tisdagen den 2 januari. Julrean i  Opulensbutiken fortsätter fram till dess.

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.