Nyskriven dikt av Sam Carlquist

Prosa & poesi.
Foto: GLady / Pixabay.com

LYRIK. Sam Carlquist är född 1946 och har utgivit en rad diktsamlingar på Migoli förlag, bland annat Skamsamlarens vagn (2019). Samma år publicerade vi en dikt av Sam Carlquist som känns kusligt aktuell, så läs gärna den också!

Sam Carlquists senaste diktsamling kom ut i maj 2021 på Migoli förlag. De namn våra döda minns.

Livet nu till synes redigerat
till stora upplevelser av små företeelser.
Ett ark, sedan länge slarvigt hopvikt,
man sent försökt släta ut;
att se vem man varit i allt efterlämnat.
Fläckar, gräsfrön, jord i vecken.

Tvångsmässigt intalar man sig att man nått insikt.
Sanningen är att man i sin bristande förmåga till fullt liv,
deltagande och närvaro
gör en patetisk dygd av det som återstår:
Att nästan förmå följa en fågels flykt med blicken

Allt mer tid går åt att kalla sin oförmåga vid finare namn
I denna den förlängda nattsagans tid.

Kroppen sysselsätter sig med annat;
talar med sig själv.
De hoptrasslade delarna av hjärta och hjärna
känner sig vanförställda och utanför allt.
Som om de vore figurer i en barnbok.

Drar ner skjortärmen över armbandsuret;
dess hackande visare som äter liv.
På natten stillnar det och förlänger min tid
med en min hos en sömnig kypare.

Glömska är ett fruktansvärt vapen.
Mätandet av tid är ett värre.

Men jag är den
som vill vara i världen.

Sam Carlquists senaste diktsamling kom ut i maj 2021 på Migoli förlag. De namn våra döda minns.

Sam Carlquist

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr