Lyrik: Tre dikter av Carsten Palmer Schale

Prosa & poesi/Kultur
Illustration: C Altgård / Opulens.

DIKTER. Vi har idag glädjen att publicera tre dikter av Carsten Palmer Schale. Det rör sig om lyrik som reflekterar över såväl språket som naturen. Med stark närvarokänsla gestaltas människans existentiella utsatthet i världen. 

 

Carsten Palmer Schale, född 1953, Göteborg, är doktor i sociologi. Han har varit gästprofessor i Kanada, USA, Danmark, Finland och Frankrike. Han har publicerat flera böcker och forskningsrapporter och utöver detta  även ungefär 300 dikter och 200 essäer i olika tidskrifter och magasin på nätet, bland annat Opulens. Just nu arbetar han på en monografi om Søren Kierkegaard, en essäsamling samt en ny diktsamling.

Felsägningar

Det finns en kör av felsägningar i varje rum. Felsägningar som vrider
sig in i varandra och komponerar nya verkligheter. Skogen förstår
vattnets virvlar, vindens byar, åskans muller. Som träd kan vi svänga
oss med våra gröna kronor. Sociala rörelser är felsägningar som går i
takt.

 

Pupiller

Andedräkter ur munnar med läppar av fjolårsgräs. En marsdagseld,
pupiller och otåliga katter.

Tångskogarna har börjat bubbla. De har hört ett rykte om en kommande
tid. Jag hittar till hällen med runor.

Vitmåne på senhimlen. Strax dags för klockan att stanna. Här är det
flödande varat. Nu är det flödande varat här.

När orden vi uttalar uttalas mäts tiden ut. När orden uttalas som de
gör formar vi varandra som människor. Det är detta som är livet. Det
är detta som begränsar och frigör. Det är detta som utgör
förberedelsen inför döden. Att intala, uttala och samtala är
människans predikament.

 

Enigmatiska fonem

Vinden viskar om andra stränder. Ibland kan man uppfatta ett ord eller
en kort fras. Närbilder från läsidan i andra trakter. Här gåtfulla
meddelanden i lovart.

Under rov och himmel vill jag skydda fjärilsvingarnas lena stoft. De
är här. De får en slängkyss genom ett nålsöga.

Vinden, ständigt denna vind, skingrar andedräkter. Vinden, ständigt
denna vind, släcker lampan jag styrslar mig fram med.

CARSTEN PALMER SCHALE

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Gå till Toppen