Lyrik: Platsen

Prosa & poesi.
Bildmontage: Anders E Larsson.

LJUD. Anders E Larsson är verksam som kulturskribent, kritiker, redaktör, radioproducent, poet och musiker. Han har en konstnärlig magister i litterär gestaltning och bor i Lund. Platsen är hämtad ur föreställningen Kustrum som både är en kommande scenföreställning och en digital närvaro – a lyrical sound(e)scape.  Ett ljud/text-verk som blandar dikt, soundbeds och musik. “Lyriska ljud” som Anders E Larsson själv kallar det för.

 

Här finns både ljudfilen och den nedskrivna dikten men lyssna gärna på ljudfilen först – eftersom det är så verket i första hand är tänkt att upplevas.

 

Platsen

nu närmar jag mig platsen

i tanken cirklar jag som en vråk

nere vid Starbergets grund

och vinden vilar i blicken uppåt

jag håller mig blankt mot väggen

kråkorna blandas med svalorna över himlen

ljudet dröjer grått innan det lättar

jag är tillbaka utan kamera, utan ett yttre redskap

att registrera skeendena med

endast minnet finns

 

hjärtat har lyft och jag vänder mig om för att finna

en gång blev du funnen, jag fann dig långt senare

endast minnet finns

först så är du någon, sedan ingen

 

rum ryms i rum, i rummen fanns jag

vi är som musik, som vatten

efterlämnar droppspår på vindrutor

ett fjärran muller vi kusterna

rum ryms i rum, i rummen fanns jag

försöker minnas det som var av vikt

allt blir allt viktigare

ANDERS E LARSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr