Lyrik: “Livet på en pinne”

Prosa & poesi.
"Livet på en pinne". (Foto: AxxL / Pixabay.com)
“Livet på en pinne”. (Foto: AxxL / Pixabay.com)

DIKT. Cyril Tönisberg är en återkommande poet i Opulens. Här diktar han om livet i en tid präglad av kyla.

Cyril Tönisberg är bosatt i Malmö. Så här beskriver han sin poesi: ”Mina texter har beskrivits som ”in your face-poetry”, ”streetpoetry”, ”Tarantino i diktform”, ”Sveriges Bukowski” samt ytterligare liknande anarkoklingande epitet.”

Livet på en pinne

frosten kommer
alltid tillbaks
min vän

rosten sover aldrig

kanske ses vi
snart igen

fortsätt vara charmig

barn växer
och blir stora

ens glans dagar
kommer man
att förlora

Sol ute, sol inne,
sol i hjärtat, sol i sinne

bästa medicinen
för framtida minne

Cyril Tönisberg är bosatt i Malmö. Så här beskriver han sin poesi: ”Mina texter har beskrivits som ”in your face-poetry”, ”streetpoetry”, ”Tarantino i diktform”, ”Sveriges Bukowski” samt ytterligare liknande anarkoklingande epitet.”
CYRIL TÖNISBERG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr