Lyrik: Andreas Kittel

Prosa & poesi
Illustration: Andreas Kittel.

NYSKRIVET. Nyligen kom B och andra konsonanter ut – Andreas Kittels första egna bok som författare där han, i korta prosatexter, skildrar relationernas komplexitet. Vi har nu nöjet att publicera tre nyskrivna dikter av Kittel och en bild ur hans serie Topologiska studier.

 

Andreas Kittel är skribent, redaktör och formgivare. Tidigare publicerad främst i dagspress, men även i tidskrifter som Ord & Bild, Paletten, Populär Poesi och Ordkonst. Han har också medverkat i olika antologier och var bildredaktör för fotoboken Mitt namn är Wu-Lu-Fu som skildrar västvärldens föreställning om Kina i kontrast mot verklighetens kaos och sönderfall.

Tre dikter

73

På stora infarten till staden
Platsen förtätas, stiger  På tå  häv!
Okroppsliga skuggor lyfter sig
längs horisonten,
blixtinkallade
till extra ordinarie sammanträde.
Inuti, en tätt befolkad
ensamhet

 

79

Vi anländer tidigt en morgon
Trafikleden  lite grann så här från ovan
bred, ståtlig — slingrande —
ödslig —
I cirkulationsplatsen
bryter en hare mot Trafikförordningen,
tredje kapitlet,
trettonde paragrafen.

 

63

Snart går en pojke nedför en gata
Han är rödhårig,
rävaktig.
Med kartliknande pigmentering:
Tusen öar kring kindbenen.
På underläppen, en hel mindre stad.
Vid närmare undersökning visar den sig
fullt beboelig.

Javisst.

ANDREAS KITTEL

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Kortnovell: Revir

PROSA. Nellie Skute är en 23-årig journaliststudent vid Lunds universitet. Opulens har