Littestraden: ”Pappan” ‒ dikt av Mattias Nyberg

Prosa & poesi.
Altartavlan av Henrik Sörensen i Linköpings domkyrka.
Altartavlan av Henrik Sørensen i Linköpings domkyrka.

LYRIK. Idag publicerar vi åter en dikt av Mattias Nyberg. En tänkvärd text i påsktider.

Mattias Nyberg är mångsysslaren som varit cellist, studerat filosofi, arbetat med teater och försörjt sig som lärare i grund- och gymnasieskolor runt om i Stockholms län. På senare år har han skrivit poesi, noveller och artiklar som publicerats i bland annat Nya Argus, Sans, Opus och här i Opulens.

Nu har vi åter nöjet att publicera en dikt av Nyberg – Pappan – en tänkvärd text i påsktider. Altartavlan av Henrik Sørensen hänger i Linköpings domkyrka.

 

Pappan

Till minne av min far
och min barnatro

Framför en ljuslåga
pappan
med utsträckta armar

Vid jätte-staffliet
Sørensen
med flaggstångspensel
och färgkar

Iförd den mjukaste pyjamas
tar Kristus sitt barfotasteg
stryker pojken över håret
nynnar berättande
mellan lugna andetag
genom susande näsan

Domkyrkorymden
räcker

Vid en frukost säger pappan
Inuti berget i Stockholm
har en jättesal huggits ut
Där ska vi sjunga
Messias

Om Golgata?

Om Golgata
men också om före
långt före
och efter

Grottan som pojken ser för sig
stalaktiter i fuktigt mörker
hundratals sjunger och spelar
tusentals lyssnar

stenen tillbakavältad
så att bilarna inte ska höras

Messias är där
och inte där

Mäster Farncombe slår takten
faller på knä
en lärjunges lärjunge

Händel själv
oändligt gammal
följer saktmodigt med i sin handskrift

Några stunder går förbi

så ett åtta takters ögonblick
före slutmaskineriet
i cellokonserternas cellokonsert
Ynglingen uppfyller hallen
spelar muntert den enkla frasen
på vännen publiken

det uthuggna berget
en lagom stor sten
i handen

Varptråden dyker igen
kommer fram

Pappan bär korset

Efter sista andan
ett stillbildsansikte
milt konverserande
i svalnande höljet

under gotiska valven

Pappan tar saken naturligt
säger till Sørensens Kristus
Vi fick visst kämpa
vi två

Av lättnad
skrattar de en stund

Så lika vi är!

Pojken ynglingen mannen
mittskepps
ser inte varptrådens längd

<b>MATTIAS NYBERG</b><br/>info@opulens.se
MATTIAS NYBERG
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr