Tagg-arkiv

Mattias Nyberg

Montage: C Altgård / Opulens.

Littestraden: “Skolväsen”

Prosa & poesi.

LYRIK. Idag har vi nöjet att publicera en satiriskt skarp dikt av Mattias Nyberg om den svenska skolans styrande principer.

0 0kr