Littestraden: 2 dikter av Jenny Nilsson

Prosa & poesi.
dikt, poesi, skrivande, Jenny Nilsson, dikter, lyrik
Illustration: Jenny Nilsson.

LYRIK. Vi avslutar den här Opulensveckan med två dikter av Jenny Nilsson.

Jenny Nilsson har på senare år börjat skriva poesi men tecknar också och fördjupar sig i olika idéer. Hennes alster går att hitta på Instagram

Så här beskriver Nilsson själv sitt skrivande: ”I tystnaden kommer de, orden. På senare år har de pockat på med allt större kraft. Skrivandet är ett sätt för mig att hantera världen, som ofta ter sig rätt obegriplig. Jag tar lätt ut mig, blir utmattad, en pöl på golvet. Ack den som då kunde förvandla sig till något annat?”

Nu är vi glada över att få presentera två av Nilssons dikter samt en av hennes teckningar.

CAROLINA THELIN

Hjärnattack

Det kallas hjärnattack.

Tillfällig avstängning.

Bädda ner den drabbade i en säng.

Vid tillgång till katt, lägg denne på den drabbades mage.

Sätt igång patientens favoritmusik, helst ett lugnt stycke.

Normal aktivitet återfås efter 30 minuter.

 

Nattkatten

På middagsrasten satt de och pratade om huslån och bensin.

Som vanligt fallerar det när jag ska försöka delta i vuxna och förnuftiga samtal.

Istället satt jag och tänkte på morrhår.

Jag planerar nämligen att bli en nattkatt!

Varje dag äter jag strömming,

förbereder mig.

<b>JENNY NILSSON</b><br/>info@opulens.se
JENNY NILSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr