Diktsvit utan titel: ”Den gryningen när vi födde er…”

Prosa & poesi/Kultur.
Bildkälla: Pixabay.com. Bilden bearbetad och modifierad av Opulens.

LYRIK. Anna Ström skriver lågmälda, finstämda och nyansrika dikter som stämmer till eftertanke.  De har ett tilltalande existentiellt anslag och är samtidigt starkt förtätade.

 

Anna Ström från Årsta, Stockholm, är talskrivare och pressekreterare åt riksdagens talman. Hon har tidigare bland annat ställt ut dikter som ackompanjemang till fotografier vid utställningen ”sprickor och ljus”.

den gryningen
när vi födde er
var allting öppet

var alla stunder stilla ett
andetag från för sent
var alla andetag ett, och stilla

isärslitandet, bokstavligt talat,
det trasiga, så långt
från vita drömmar

alla mödrar, alla barn
alla sugande hjärtan

bara kropp
och tunna skrik i världen

snön är utbredd
människokroppen
svävar ovanför sina steg
barnen vill inte gå in och
blicken ligger på dem
denna stund, deras
barndom

Barnen springer i åkern
vi säger att de inte får
men de lyssnar inte, de springer
de lyssnar till sina ben

Studenterna!
Studenterna på skolgården

Det stora barnet fotas
bredvid skylten med fotot
av det lilla barnet

Som vore de samma
Som ville vi hålla dem kvar

i vanlighetsvrån vilar
stickor och garn
i väntan på händer
och händers rörelse

mamma mormor svärmor
deras händer fogar
avig till rät raglan en
skapande berättelse av
stickiga färger
mosstickning mönster
mamma maska av fästa

händernas
förhoppningar om bäraren

Jag minns händerna
Jag minns att det fanns händer
Det fanns händer som höll
Jag minns att det fanns händer som höll mjukt
Som vore de försiktiga och ömsinta
Som om du höll av mig

solen vaknar österut
sträcker ut dagen

allt som har hänt
kommer att hända igen
alla dagar går mot kväll

hör hur jorden makligt
hela planeten
lägger sig tillrätta
en krusning i rymden

ANNA STRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr