Den återfunna bilden: ”Vi enas…”

Prosa & poesi.
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd)
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd)

LYRIK. Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Vi enas om att låta livet brinna idag!
vi bestämmer att vi låter de nya solstänken på väggen tala för sig själva
att också de små skuggornas språk är ett språk
vi låtsas att vi talar det språket nu
vi leker att vi växer
att för varje steg kliver livet närmare oss

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr