Den bortglömde regissören som tog Europa till Sverige

Litteratur

STRIDBAR. ”I Mästerregissören, en bok om Ludvig Josephson och hans insatser för svensk teater, berättar professor i teater-, film- och litteraturvetenskap, Tiina Rosenberg, kunnigt och välformulerat om Josephsons personliga öde och hans inflytande på den svenska scenkonsten”, skriver Elisabeth Brännström.

Satir som gör ont

Scen & film

MANSDOMINANSEN. ”Det största problemet jag upplever med att vara kvinnoalibit i en annars mansdominerad gruppering är att allt jag säger blir till en symbolik för alla kvinnor. Att om mina idéer är kassa är alla kvinnors idéer kassa”, skriver Anna-Karin Linder.

Vårdslös användning av begrepp

Konst

FOTOGRAFI. ”Skall man ägna sig åt att presentera fotografi som behandlar sociala och politiska frågor, bör man veta vad det är man sysslar med. Det är skillnad mellan att dokumentera och synliggöra, mellan att citera och problematisera”, skriver Ida Thunström.

Döden i vacker skrud

Litteratur

HYBRIDBOK. ”I den nyss utkomna Om döden, en utsökt formgiven hybridbok mellan text och bild, har de samlat iakttagelser kring döden och döendet från tjugofem konstnärer, författare, poeter, journalister och fotografer,” skriver Helena Lie.

Ett friare spelrum

Musik

KULTURPROGRAM. ”På 2000-talet är det konserter som drar folk till kyrkorna. Till gudstjänsterna kommer en skara ”stammisar” som dessutom med tiden blir allt mindre. Kanske är det med hjälp av konsertverksamhet och kulturprogram som kyrkorna ska kunna fortleva i dagens samhälle”, skriver Björn Gustavsson.

Gå till Toppen